Шляпки Russula sphagnicola

Всего проб - 5 на 5 фото

Шляпки, плодовые тела(5)
Ножки(0)
Пластинки(0)
Гименофор(0)
База цветопроб
Result Scores X Y W H Q C0 C1 C2 C3 C4 C5 LinkPreview
#D0B090,#D0B0B0,#B09070,29,27,1590 68419216413922796
#D0B090
#D0B0B0
#B09070
#C8A898
#C8B8A8
#D8B8A8
www.pilze-insa.de/pilzgalerie/bilddaten/Russula_sphagnophila_1.jpg
#705030,#907030,#B09070,17,10,960.34 133130524675030
#705030
#907030
#B09070
#684828
#B89868
#A88858
www.hlasek.com/foto/russula_sphagnicola_bs5710.jpg
#907050,#D0B090,#B09070,11,11,956.82 148113319342109098
#907050
#D0B090
#B09070
#583828
#D8B898
#C89878
www.hlasek.com/foto/russula_sphagnicola_bs5704.jpg
#D0B090,#F0D0B0,#B09070,38,14,7161.6 104218114748436
#D0B090
#F0D0B0
#B09070
#D8B898
#C8A888
#D8A888
www.hlasek.com/foto/russula_sphagnicola_bs7096.jpg
#D0B090,#D0D0B0,#F0D0B0,17,14,1261.78 27223025615639936
#D0B090
#D0D0B0
#F0D0B0
#D8C8A8
#D8C898
#E8D8B8
www.hlasek.com/foto/russula_sphagnicola_bs5719.jpg
Total pixels: 255296

Показать исходные фото

1   c:D0B09019.00%
2   c:B090708.00%
3   c:D0B0B05.40%
4   c:F0D0B05.20%
5   c:7050303.40%
6   c:C8A8983.20%
7   c:D0D0B02.80%
8   c:C8B8A82.60%
9   c:D8B8982.60%
10   c:9070502.20%
11   c:9070302.00%
12   c:D8B8A81.80%
 

Final 12 of (22) colors string:
These 12 colors cover 58.20% of 5 selected areas

Other 10 colors

13   c:D8C8A81.40%
14   c:C8A8881.40%
15   c:D8A8881.40%
16   c:6848281.20%
17   c:D8C8981.20%
18   c:E8D8B81.00%
19   c:A888580.80%
20   c:B898680.80%
21   c:5838280.80%
22   c:C898780.60%

D0B090 B09070 D0B0B0 F0D0B0 705030 C8A898 D0D0B0 C8B8A8 D8B898 907050 907030 D8B8A8 D8C8A8 C8A888 D8A888 684828 D8C898 E8D8B8 A88858 B89868 583828 C89878
19.00 8.00 5.40 5.20 3.40 3.20 2.80 2.60 2.60 2.20 2.00 1.80 1.40 1.40 1.40 1.20 1.20 1.00 0.80 0.80 0.80 0.60