Пластинки Russula sanguinea

Всего проб - 9 на 9 фото

Шляпки, плодовые тела(49)
Ножки(36)
Пластинки(9)
Гименофор(0)
База цветопроб
Result Scores X Y W H Q C0 C1 C2 C3 C4 C5 LinkPreview
#B0B0B0,#B0D0D0,#D0D0D0,31,29,2244.39 94823214010414560
#B0B0B0
#B0D0D0
#D0D0D0
#B8C8C8
#B8B8B8
#B8B8C8
www.mycomons.be/Images/Tr%C3%A9lon%20Liessies%20-%20France/IMG_0156%20Russula%20sanguinea%2013-10-07%2011-29-31.JPG
#D0D0D0,#D0D0B0,#D0B0B0,44,31,12131.99 19812024913633864
#D0D0D0
#D0D0B0
#D0B0B0
#C8C8B8
#C8C8C8
#D8D8C8
mycoweb2.narod.ru/Submitted/KIY/Russula_sanguinea_06_KIY_20140817.jpg
#D0D0B0,#B0B090,#D0B0B0,20,20,1378.06 81836166865676
#D0D0B0
#B0B090
#D0B0B0
#C8B8A8
#D8C8B8
#B8A898
www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/champi_indigestes/img_hr/image27.jpg
#D0D0B0,#D0F0B0,#B0B090,46,15,11102.6 37411671543834
#D0D0B0
#D0F0B0
#B0B090
#C8D8A8
#D8E8B8
#D8D8B8
www.paddenstoelenalkmaar.nl/Paddenstoelsite/Afbeeldingen/SBB-Schoorl/Russula%20sanguinea.jpg
#D0B0B0,#B0B090,#D0D0B0,25,17,1668.22 48018848401920
#D0B0B0
#B0B090
#D0D0B0
#C8B8A8
#B8A898
#D8C8B8
www.funghiitaliani.it/uploads/monthly_10_2007/post-620-1193602000.jpg
#F0F0D0,#F0D0D0,#F0F0F0,43,20,1945.41 65250017511019250
#F0F0D0
#F0D0D0
#F0F0F0
#F8E8D8
#E8D8C8
#F8F8E8
www.myko.cz/files/mykoatlas/0058/2010/0058-2010-0000-0004p.jpg
#D0D0B0,#B0B090,#D0B0B0,28,24,2068.8 621121631026426
#D0D0B0
#B0B090
#D0B0B0
#C8B8A8
#C8C8B8
#B8A898
www.pharmanatur.com/Mycologie/Russula%20sanguinaria%202.JPG
#D0D0B0,#D0B090,#D0B0B0,52,21,11125.97 522164111707770
#D0D0B0
#D0B090
#D0B0B0
#D8C8A8
#C8B898
#D8C8B8
www.actafungorum.org/actaforum/download/file.php?id=29082
#D0D0B0,#B0B090,#F0F0D0,25,18,1476.31 43815272976984
#D0D0B0
#B0B090
#F0F0D0
#D8E8C8
#C8D8B8
#B8C8A8
www.molinodealcuneza.com/wp-content/uploads/2015/11/russula-sanguinaria.jpg
Total pixels: 100284

Показать исходные фото

1   l:D0D0B024.22%
2   l:B0B09010.00%
3   l:D0B0B09.00%
4   l:D0D0D07.33%
5   l:F0F0D06.33%
6   l:C8B8A84.67%
7   l:D8C8B83.89%
8   l:C8C8B83.78%
9   l:B8A8983.67%
10   l:B0B0B03.44%
11   l:D8C8A83.33%
12   l:B0D0D03.22%
 

Final 12 of (31) colors string:
These 12 colors cover 82.89% of 9 selected areas

Other 19 colors

13   l:B8C8C82.89%
14   l:D0B0902.33%
15   l:F8E8D82.33%
16   l:F0D0D02.22%
17   l:F0F0F02.11%
18   l:E8D8C82.00%
19   l:C8D8A81.89%
20   l:C8C8C81.89%
21   l:B8B8B81.78%
22   l:C8B8981.67%
23   l:D0F0B01.67%
24   l:D8E8B81.67%
25   l:F8F8E81.56%
26   l:D8E8C81.33%
27   l:D8D8B81.22%
28   l:C8D8B81.11%
29   l:D8D8C81.00%
30   l:B8B8C81.00%
31   l:B8C8A80.89%

D0D0B0 B0B090 D0B0B0 D0D0D0 F0F0D0 C8B8A8 D8C8B8 C8C8B8 B8A898 B0B0B0 D8C8A8 B0D0D0 B8C8C8 D0B090 F8E8D8 F0D0D0 F0F0F0 E8D8C8 C8D8A8 C8C8C8 B8B8B8 C8B898 D0F0B0 D8E8B8 F8F8E8 D8E8C8 D8D8B8 C8D8B8 D8D8C8 B8B8C8 B8C8A8
24.22 10.00 9.00 7.33 6.33 4.67 3.89 3.78 3.67 3.44 3.33 3.22 2.89 2.33 2.33 2.22 2.11 2.00 1.89 1.89 1.78 1.67 1.67 1.67 1.56 1.33 1.22 1.11 1.00 1.00 0.89