Пластинки Russula integra

Всего проб - 2 на 2 фото

Шляпки, плодовые тела(53)
Ножки(0)
Пластинки(2)
Гименофор(0)
База цветопроб
Result Scores X Y W H Q C0 C1 C2 C3 C4 C5 LinkPreview
#D0D070,#F0F090,#D0B070,30,16,98 6213262028560
#D0D070
#F0F090
#D0B070
#D8C868
#C8B868
#D8D878
www.mycomons.be/Images/Bauges%20Savoie%20-%20France/IMG_5420%20Russula%20integra%2022-08-10%2012-34-05.jpg
#909050,#B09050,#907050,52,19,1043.7 90437677604620
#909050
#B09050
#907050
#988848
#988858
#A89858
www.mycomons.be/Images/Bauges%20Savoie%20-%20France/IMG_5418%20Russula%20integra%2022-08-10%2012-30-56.jpg
Total pixels: 5180

Пробы были взяты на этих фото1   l:90905026.00%
2   l:D0D07015.00%
3   l:B090509.50%
4   l:9888489.50%
5   l:9888589.00%
6   l:F0F0908.00%
7   l:A898588.00%
8   l:9070505.00%
9   l:D0B0704.50%
10   l:D8D8783.50%
11   l:D8C8683.50%
12   l:C8B8683.50%
 

Final 12 of (12) colors string:
These 12 colors cover 105.00% of 2 selected areas

Other 0 colors


Статистика скорректирована!

909050 D0D070 B09050 988848 988858 F0F090 A89858 907050 D0B070 D8D878 D8C868 C8B868
26.00 15.00 9.50 9.50 9.00 8.00 8.00 5.00 4.50 3.50 3.50 3.50