Шляпки Boletus calopus

Всего проб - 11 на 11 фото

Шляпки, плодовые тела(11)
Ножки(11)
Пластинки(0)
Гименофор(3)
База цветопроб
Result Scores X Y W H Q C0 C1 C2 C3 C4 C5 LinkPreview
#D0D0B0,#D0B0B0,#D0B090,23,20,1458.82 2901943549834692
#D0D0B0
#D0B0B0
#D0B090
#D8C8B8
#C8B8A8
#D8B8A8
mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/LAV/Boletus_calopus_3_LAV_20070722.jpg
#D0D0D0,#B0B0B0,#909070,20,13,1167.1 34036330211534730
#D0D0D0
#B0B0B0
#909070
#C8C8B8
#B8B8A8
#D8D8C8
mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/LAV/Boletus_calopus_1_LAV_20070729.jpg
#B0B0B0,#909090,#909070,20,16,961.32 3097619024546550
#B0B0B0
#909090
#909070
#989888
#B8C8B8
#A8A898
mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/LAV/Boletus_calopus_1_LAV_20080601.jpg
#B0B090,#909070,#707050,15,13,1335.55 61725416112520125
#B0B090
#909070
#707050
#A89888
#887868
#B8A898
mycoweb.ru/Submitted/KSJ/Boletus_calopus_19_KSJ_201306.jpg
#B0B090,#D0D0B0,#B0B070,34,13,1280.55 79232811412614364
#B0B090
#D0D0B0
#B0B070
#B8B898
#B8A888
#C8B898
mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/LAV/Boletus_calopus_2_LAV_20070729.jpg
#D0D0B0,#B0B090,#909070,20,19,1178.17 19621422237483028
#D0D0B0
#B0B090
#909070
#C8C8B8
#B8B8A8
#C8C8A8
www.gobice.com/pic/caloboletus_calopus_07.jpg
#D0D0D0,#D0D0B0,#F0D0D0,53,17,10131.3 1900438382366139812
#D0D0D0
#D0D0B0
#F0D0D0
#C8C8C8
#D8C8C8
#D8D8D8
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Sch%C3%B6nfu%C3%9F-R%C3%B6hrling_Boletus_calopus.JPG
#909070,#B09070,#B0B070,24,19,1953.16 12015719915330447
#909070
#B09070
#B0B070
#A8A878
#A89878
#988868
www.alpental.com/psms/PNWMushrooms/Images_N/Boletus%20calopus%20%255%20Buck%20McAdoo.jpg
#907050,#B09070,#705030,26,20,1653.56 46014717525143925
#907050
#B09070
#705030
#988858
#A89868
#887848
www.galeria.nagrzyby.pl/d/952999-2/IMG_6410.JPG
#B09070,#D0B090,#D09070,21,20,979.9 4125813413217688
#B09070
#D0B090
#D09070
#C8A878
#B89868
#B88868
www.galeria.nagrzyby.pl/d/80423-1/06-08-03_086.jpg
#D0B090,#F0D0B0,#B09070,29,24,1469.86 8316020612525750
#D0B090
#F0D0B0
#B09070
#E8C8A8
#D8B898
#D8C8A8
www.natur-um-triberg.de/Bilder/Pilze/RoehrlingSchoenfuss0848.jpg
Total pixels: 491111

Пробы были взяты на этих фото1   c:B090706.73%
2   c:D0D0D06.64%
3   c:D0D0B06.64%
4   c:B0B0906.18%
5   c:9090706.18%
6   c:D0B0905.73%
7   c:B0B0B03.00%
8   c:B0B0702.82%
9   c:9070502.36%
10   c:F0D0B02.18%
11   c:D0B0B01.82%
12   c:7050301.45%
 

Final 12 of (47) colors string:
These 12 colors cover 51.73% of 11 selected areas

Other 35 colors

13   c:9090901.45%
14   c:C8C8B81.36%
15   c:C8C8C81.36%
16   c:D8C8B81.36%
17   c:A898781.27%
18   c:D8C8C81.27%
19   c:B8B8A81.27%
20   c:A8A8781.27%
21   c:7070501.18%
22   c:B8B8981.18%
23   c:9888681.09%
24   c:D8D8D81.00%
25   c:E8C8A81.00%
26   c:C8B8A80.91%
27   c:D8B8980.91%
28   c:F0D0D00.91%
29   c:9888580.91%
30   c:A898680.82%
31   c:D090700.82%
32   c:B8A8880.82%
33   c:D8B8A80.82%
34   c:8878480.73%
35   c:C8B8980.73%
36   c:D8C8A80.73%
37   c:C8A8780.73%
38   c:9898880.64%
39   c:B898680.64%
40   c:A898880.64%
41   c:B888680.64%
42   c:D8D8C80.55%
43   c:B8C8B80.55%
44   c:B8A8980.55%
45   c:8878680.55%
46   c:A8A8980.55%
47   c:C8C8A80.55%

B09070 D0D0D0 D0D0B0 B0B090 909070 D0B090 B0B0B0 B0B070 907050 F0D0B0 D0B0B0 705030 909090 C8C8B8 C8C8C8 D8C8B8 A89878 D8C8C8 B8B8A8 A8A878 707050 B8B898 988868 D8D8D8 E8C8A8 C8B8A8 D8B898 F0D0D0 988858 A89868 D09070 B8A888 D8B8A8 887848 C8B898 D8C8A8 C8A878 989888 B89868 A89888 B88868 D8D8C8 B8C8B8 B8A898 887868 A8A898 C8C8A8
6.73 6.64 6.64 6.18 6.18 5.73 3.00 2.82 2.36 2.18 1.82 1.45 1.45 1.36 1.36 1.36 1.27 1.27 1.27 1.27 1.18 1.18 1.09 1.00 1.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.82 0.82 0.82 0.82 0.73 0.73 0.73 0.73 0.64 0.64 0.64 0.64 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55